People

Sterring Committee

Patron Padma-Shri Shri Harshavardhan Neotia, Chairman, BOG, NITTTR-Kolkata & Chairman, Ambuja Neotia Group

Prof. J. V. Vaishampayan, Vice Chancellor, CSJM University, Kanpur

Honorary Co-Chair Prof. C. J. Hwang, Asia Regional Contest Director and Professor, Texas State University, USA
Regional Contest Director, Kolkata-Kanpur Site Prof. Phalguni Gupta, Director, National Institute of Technical Teachers’ Training and Research, Kolkata
Chair Executive Committee Prof. Ranjan Das Gupta, National Institute of Technical Teachers’ Training and Research, Kolkata

Dr. Renu Jain, Director, University Institute of Engineering and Technology, CSJM University, Kanpur

Coordinators Dr. Sudhanshu Pandiya, Director, IQAC, CSJM University, Kanpur

Mr. Suman Chatterjee, GM, JIS Group, Kolkata

Associate Director, Kolkata-Kanpur Site Dr. Sandesh Gupta, University Institute of Engineering and Technology, CSJM University, Kanpur

Organizing Committee (Kolkata)

Will be Announced Soon…

Organizing Committee (Kanpur)

Preliminary Contest Dr. Sandesh Gupta
Shri Shivneet Tripathi
Shri Kapil Mishra
System Shri Deepak Kumar Verma
Shri Akhilesh Singh
Er. Hemant Kumar
Shri Shivneet Tripathi
Er. Shubhendra Singh
Shri Amit Gupta
Shri Kapil Mishra
Shri Pramod Kumar
Shri Vikram Singh
Network Dr. Saroj Kumar Dwivedi
Dr. Ashish Srivastava
Shri Siddhartha Joshi
Shri Pradeep Audichya
Shri Vikram Singh
Hospitality Dr. Ravindra Nath Katiyar
Dr. Anil Yadav
Dr. Akhilesh Dixit
Er. Alok Kumar
Shri Amit Virmani
Er. Arpit Shrivastava
Dr. R. P. Singh
Dr. Rashi Agrawal
Shri Ritesh Agarwal
Er. Shesh Mani Tripathi
Shri Somesh Malhotra
Dr. Vishal Awasthi
Shri Ashish Audichya
Shri Gaurav Mishra
Food Shri Alok Kumar
Er. Md. Shah Alam
Shri Sudheer Verma
Er. Sunil Kumar
Shri Alok Singh
Shri Ajay Kumar
Registration Dr. Rashi Aggrawal
Dr. Prabal Pratap Singh
Shri Shilpi Dubey
Dr. Vijay Kumar Kashyap
Shri Dhirendra Kumar Sharma
Smt. Shilpi Singh
Transport, Judges,

Contest Environment &

Medical Emergency

Dr. Praveen Katiyar
Er. Niraj Kumar
Er. Sanjeet Kumar
Dr. Shashwat Katiyar
Publicity, Guests &

Inauguration

Dr. Sandeep Singh
Dr. Anshu Yadav
Dr. Brijesh Katiyar
Dr. Sidhanshu Rai